Kopf
*** 14. Juli 1946: Geburtstag Dr. Armin Langhorst (Mannschaftsarzt, 1.7.1994 - 30.6.1998) ***
Kalender
Kalender

Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

14
Juli

1946: Geburtstag Dr. Armin Langhorst (Mannschaftsarzt, 1.7.1994 - 30.6.1998)